Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia - jak obniżyć koszt rejestratorki?

Wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia - jak obniżyć koszt rejestratorki?

Ile od 1 lipca zarabia personel rejestracji medycznej? Jak obniżyć koszt zatrudnienia rejestratorek i zyskać dodatkowe korzyści?

Od 1 lipca 2023 roku zmieniły się wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i pozostałego, również niemedycznego, personelu podmiotów medycznych.

Zmiana dotyczy wynagrodzeń minimalnych, więc w wielu placówkach medycznych najbardziej skorzysta personel niższego szczebla – salowe, opiekunowie medyczny, pracownicy rejestracji medycznej.

W przypadku personelu niemedycznego minimalne wynagrodzenia wynoszą obecnie od 4124 zł do 6346 zł brutto, co oznacza wzrosty na poziomie 444 zł – 698 zł.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023

1) lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,45

W przypadku tych lekarzy minimalne wynagrodzenia wyniosą 9 201,92 zł (wzrosną o kwotę 991,25 zł)

2) farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – ze współczynnikiem pracy 1,29;

W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wyniosą 8 186,53 zł (wzrosną o kwotę 881,87 zł)

3) lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – ze współczynnikiem pracy 1,19;

Dla tej grupy minimalne wynagrodzenia wyniosą 7 551,92 zł (wzrost o 813,51 zł)

4) lekarz stażysta – ze współczynnikiem pracy 0,95;

Po zmianach minimalne wynagrodzenia wyniosą 6 028,84 zł (wzrosną o kwotę 649,44 zł)

Chciałbyś obniżyć koszt utrzymania rejestracji?
Skorzystaj z darmowej konsultacji i dowiedz się ile możesz zaoszczędzić!

  5) farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – ze współczynnikiem pracy 1,02;

  W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wyniosą 6 473,07 zł (zmiana o 697,29 zł)

  6) fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – ze współczynnikiem pracy 0,94;

  Dla tej grupy minimalne wynagrodzenia wyniosą 5 965,38 zł (wzrosną o kwotę 642,60 zł)

  7) opiekun medyczny i inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem – ze współczynnikiem pracy 0,86;

  W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wyniosą 5 457,69 zł (wzrost o kwotę 4869 zł)

  8) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – ze współczynnikiem pracy 1;

  W przypadku tej grupy minimalne wynagrodzenia wyniosą 6346,15 zł (wzrosną o kwotę 683,62 zł)

  9) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – ze współczynnikiem pracy 0,78;

  W tej grupie minimalne wynagrodzenia wyniosą 4 950 zł (wzrost o kwotę 533,23 zł)

  10) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – ze współczynnikiem pracy – 0,65.

  W przypadku wspomnianej grupy minimalne wynagrodzenia wyniosą 4 125 zł (wzrosną o kwotę 443,35 zł).

  Jakie wynagrodzenie dla rejestratorki od 1 lipca 2023?

  Pracownicy rejestracji medycznej zostali zakwalifikowani jako pracownicy działalności podstawowej.

  W tym przypadku ich wynagrodzenie zależne będzie od wymaganego poziomu wykształcenia. Jeśli zatem na etapie rekrutacji wymagane będzie wykształcenie średnie lub wyższe, to placówka zobowiązana będzie zakwalifikować takiego pracownika rejestracji do konkretnej grupy – zgodnie z wymaganiami.

  Jak obniżyć koszt zatrudnienia rejestratorki medycznej?

  Zmiany wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia dla wielu placówek oznaczają konieczność poszukiwania oszczędności i optymalizacji kosztów, czyli szukania lepszych i tańszych rozwiązań.

  I o ile personel medyczny jest niezbędny dla realizacji świadczeń, o tyle dodatkowe prace związane z obsługą pacjenta – takie jak prowadzenie rejestracji – mogą być wykonywane zewnętrznie.

  Najłatwiejszym sposobem na ograniczenie kosztów zatrudnienia rejestratorek medycznych jest współpraca z firmą, która zapewni spersonalizowaną obsługę naszej rejestracji bez konieczności zatrudniania własnego personelu.

  Ile można zaoszczędzić? Sprawdź nasze porównanie!

  Skomentuj artykuł