Nota prawna

wskazująca na zasady korzystania ze strony internetowej www.medycznarejestracja.pl

 1. Właścicielem strony internetowej www.medycznarejestracja.pl jest Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna z siedzibą przy ul. Wawrzyńca 3a/U5, 60-539 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9552091123, REGON: 812680118, adres e-mail:  biuro@medycznarejestracja.pl i przysługują jej wszelkie prawa do ww. strony, w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego. Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna przysługują również majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na stronie www.medycznarejestracja.pl, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.
 2. Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna na podstawie umowy związanej z rejestracją domeny internetowej medycznarejestracja.pl posiada wyłączne prawo do użytkowania tej domeny.
 3. Kopiowanie elementów Strony Internetowej www.medycznarejestracja.pl w tym: tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna jest zabronione i podlega sankcjom.  Administrator nie udziela nikomu zgody czy zezwolenia na powielanie tych treści, ich kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie czy opracowywanie.
 4. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy i nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.
 5. Użytkownicy korzystający ze strony internetowej mogą ujawniać swoje dane osobowe. Zasady ich przetwarzania opisane zostały w Polityce prywatności. 
 6. Strona internetowa ma charakter informacyjny, tj. jej celem jest poinformowanie Państwa o prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Opublikowane na naszej stronie www.medycznarejestracja.pl treści mają cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Strona stwarza możliwość nawiązania kontaktu z Administratorem (z uwagi na ujawnione na niej dane kontaktowe) oraz umożliwia dostęp do treści umieszczanych przez Administratora w poszczególnych zakładkach. Dla wybranych kategorii podmiotów istnieje również możliwość utworzenia konta i korzystania za kalendarza wizyt.
 7. Nawiązanie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem strony, a więc np. poprzez przesłanie komunikatu na wskazane na stronie adresy e-mailowe, czy kontakt telefoniczny na wskazane na stronie numery telefonów nie jest równoznaczny z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług. Umowa o świadczenie usług zawierana zostaje dopiero w razie wyraźnego potwierdzenia przez Administratorów (w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności) ewentualnie zawarcia pomiędzy stronami umowy regulującej zasady współpracy.
 8. Korzystając ze stron internetowych należy pamiętać o zagrożeniach, które mogą się wiązać z takim korzystaniem. Strona Administratora posiada certyfikat SSL.
 9. Korzystający ze strony zobowiązani są do powstrzymania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, w szczególności przesyłania treści niezgodnych z prawem czy zawierających szkodliwe oprogramowanie (np. wirusy). 
 10. Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna zastrzega sobie prawo, do dokonywania zmian wedle uznania oraz poprawek w treści strony, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całej strony www.medycznarejestracja.pl
 11. Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
 12. Strona Internetowa www.medycznarejestracja.pl może zawierać aktywne łącza do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej medycznarejestracja.pl, odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Centrum Informacji Medycznej Tel-Med. Joanna Ptaszek-Trzyna nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie, ani nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat centrum z których prowadzą łącza do niniejszej strony.
 13. Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej www.medycznarejestracja.pl prosimy kierować na adres:  biuro@medycznarejestracja.pl