Telekonsultacje, czyli nowy wymiar pracy lekarskiej

Telekonsultacje, czyli nowy wymiar pracy lekarskiej

Telekonsultacje już na dobre zadomowiły się w usługach medycznych. Okres pandemii przyspieszył zmiany, które ze względu na obecne tempo życia pacjentów i lekarzy i tak wydawały się nieuniknione.

Telekonsultacja – co to jest?

Telekonsultacja lekarska to najczęściej rozmowa telefoniczna lekarza z pacjentem, która zastępuje tradycyjną, stacjonarną wizytę. Z definicji telekonsultacja to forma zdalnej konsultacji udzielanej pomiędzy osobą reprezentującą zawód medyczny a pacjentem, w sytuacji gdy znajdują się oni w różnej lokalizacji.

Telekonsultacja z lekarzem, czyli wizyta „na odległość” jest realizowana przy użyciu nowoczesnych technologii transmisji danych i może odbyć się nie tylko w formie rozmowy telefonicznej, ale również poprzez przesłanie wiadomości tekstowych czy wideopołączenie za pośrednictwem jednej z aplikacji lub platform internetowych.

Istnieje wiele sytuacji, w których telekonsultacje mogą być realizowane z powodzeniem, począwszy od wizyty umawianej w celu wystawienia recepty na przyjmowany na stałe lek po potrzebę pilnego skonsultowania wyników badań.

Wiele zależy od specjalizacji, w ramach której pacjent potrzebuje porady. W niektórych poradniach usługi telemedyczne funkcjonują już od dawna a lekarze i pacjenci korzystają z narzędzi podnoszących jakość opieki medycznej. Przykładem jest diabetologia czy kardiologia – specjalizacje w których od wielu lat zdalnie monitoruje się stan zdrowia pacjenta. Oczywiście usługi telemedyczne nie wszędzie są dostępne, ale w kolejnych latach niewątpliwie zauważymy wzrost ich udziału w medycynie.

Wśród personelu medycznego funkcjonują też telekonsultacje specjalistyczne, czyli konsultacje realizowane pomiędzy lekarzami czy pracownikami służby zdrowia z różnych ośrodków medycznych (czasami w odległych od siebie częściach świata). Personel medyczny może również korzystać z telekonsultacji w celach szkoleniowych, podnoszących kwalifikacje.

Jakie korzyści daje telekonsultacja?

Możliwość zrealizowania wizyty w formie telekonsultacji niesie dla pacjentów i lekarzy wiele korzyści.

Jedną z nich jest oszczędność czasu – takie konsultacje są udzielane szybciej, a brak konieczności dojazdu do placówki pozwala na ich zaplanowanie niemal w dowolnym momencie dnia, bez korzystania z urlopu czy zaniedbywania innych obowiązków. Telekonsultacja pozwala na szybkie uzyskanie recepty czy zaświadczenia lekarskiego. Daje również możliwość skorzystania z wizyty u lekarzy z wąską specjalizacją.

Wygoda – zarówno dla lekarza jak i pacjenta. Dzięki zdalnej formie kontaktu wizyta może odbyć się nawet wtedy, jeśli z różnych powodów wyjście z domu jest utrudnione.

Telekonsultacja to również niższy koszt dla pacjenta. Wizyty w tej formie często są tańsze od wizyt stacjonarnych, a dodatkową oszczędność stanowi brak kosztów dojazdu czy absencji w pracy.

Teleporada w ramach NFZ

Wizyty w formie telekonsultacji są możliwe również w poradniach mających kontrakt z NFZ (np. w poradniach lekarza rodzinnego) – mówimy wówczas o tzw. teleporadach.

W czasie pandemii ustalono zasady, iż świadczenie medyczne może być udzielone w formie teleporady, jeśli istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dodatkowo telekonsultacja może zastąpić wizytę w POZ jeśli pacjent potrzebuje recepty na przyjmowane leki (a lekarz posiada jego dokumentację medyczną) lub zaświadczenia o stanie zdrowia.

Telekonsultacje z perspekstywy lekarza

W jaki sposób lekarze mogą realizować usługi telemedyczne? Jak przygotować się do zdalnej obsługi pacjentów?

W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się u dostawcy oprogramowania, z którego korzystamy, czy posiada takie rozwiązania. Coraz częściej twórcy programów medycznych służących zarządzaniu placówką i rejestracji pacjentów udostępniają moduł do realizacji konsultacji online. To rozwiązanie może okazać się najtańszym i najprostszym, w sytuacji gdy potrzebujemy narzędzi a nie działań marketingowych. Dodatkową korzyścią będzie posiadanie w jednym miejscu wszystkich danych – tych dotyczących wizyty, formy kontaktu jak i historii choroby (po zakończonej telekonsultacji system może automatycznie zaraportować zdarzenie medyczne)

Jeśli jednak szukamy sposobu na dotarcie do nowej grupy pacjentów i telekonsultacje mają być realizowane poza obsługą pacjentów w gabinecie, warto zainteresować się ofertą najbardziej popularnych serwisów internetowych łączących lekarzy z potrzebującymi porady pacjentami. Takie telekonsultacje odbywają się w ramach tej platformy, dzięki czemu lekarz nie musi ponosić kosztów dodatkowego oprogramowania.

Rola rejestracji telefonicznej w usługach telemedycznych

Wydawałoby się, że telemedycyna – zwłaszcza wizyty odbywające się online – niekoniecznie potrzebuje wsparcia rejestracji telefonicznej. W końcu zapisy na takie wizyty odbywają się drogą internetową i w podobny sposób można je przełożyć lub anulować.

Z doświadczenia jednak widzimy, jak ważna jest możliwość nawiązania kontaktu telefonicznego z placówką i jakie korzyści dla pacjenta i lekarza niesie dodatkowe wsparcie w formie telefonicznej rejestracji.

Jeśli umówiony pacjent nagle potrzebuje przesunąć wizytę (a kalendarz online nie jest zazwyczaj w takich sytuacjach elastycznym narzędziem), potrzebuje dowiedzieć się czegoś przed wizytą lub chciałby o coś zapytać po zrealizowanej telekonsultacji – warto, by miał taką możliwość i czuł się odpowiednio zaopiekowany. Dzięki temu zyska również lekarz, bo rejestratorka zadba o przeplanowanie pacjentów (i wyeliminowanie pustych „okienek”), zareaguje w sytuacjach nagłych (jeśli np. lekarz nie może zrealizować wizyty w umówionym czasie) i dopilnuje, by terminarz przyjęć był przygotowany zgodnie z oczekiwaniami lekarza.

Odbierzemy połączenia od Twoich Pacjentów
Zapewnimy łatwy i szybki dostęp do rejestracji telefonicznej

    Skomentuj artykuł