Opieka koordynowana w POZ

Opieka koordynowana w POZ

Czym jest opieka koordynowana w przychodni POZ? Czy warto ją wdrażać? Jakie korzyści wnosi dla pacjenta i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej? Sprawdź!

Od kiedy dostępna jest opieka koordynowana?

Ta forma opieki nad pacjentem została wprowadzona 1 października 2022r. przez Ministra Zdrowia. Wybrane przychodnie POZ zdecydowały się na wdrożenie opieki koordynowanej z myślą o swoich pacjentach. Jednak taka zmiana jest całkowicie dobrowolna, zatem nie dotyczy wszystkich placówek POZ.

Na czym polega opieka koordynowana w POZ?

Jej głównym celem jest zwiększenie kompetencji przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i tym samym skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania świadczeń specjalistycznych. Lekarze uzyskują możliwość bezpośredniego skierowania pacjenta na dodatkowe badania a współpracując z innymi specjalistami zapewniają swoim pacjentom dodatkowo leczenie i edukację.

Profilaktyka, szybka diagnostyka a następnie leczenie i edukacja dotyczą chorób z zakresu:

 • kardiologii (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków)
 • diabetologii (cukrzyca typu 1 i 2)
 • endokrynologii (niedoczynność tarczycy, guzki pojedyncze/mnogie)
 • pulmonologii (POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma)

Te cztery grupy tworzą ścieżki postępowania do których przypisano dodatkowe badania diagnostyczne.

Pacjenci objęci opieką koordynowaną zyskują szerszą diagnostykę w gabinecie lekarza rodzinnego, krótszy czas oczekiwania na wizytę u specjalisty a także wygodę, gdyż wiele świadczeń realizowanych jest w jednym miejscu.

Nad wszystkim dodatkowo czuwa koordynator, który dba o dobrą komunikację na linii lekarz-pacjent i pomaga w realizacji indywidualnego planu leczenia.

Realizacja opieki koordynowanej odbywa się głównie na podstawie indywidualnego planu leczenia. Zadaniem lekarza rodzinnego jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, zbadanie pacjenta, analiza wyników badań diagnostycznych, ocena stanu zdrowia oraz finalnie ustalenie z pacjentem indywidualnego planu działania.

Jakie badania w ramach opieki koordynowanej?

By osiągnąć powyżej opisane cele, lekarz rodzinny ma do dyspozycji poszerzony zakres badań diagnostycznych, na które może wystawić skierowanie:

w ramach ścieżki kardiologicznej oraz częściowo diabetologicznej:

 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG 24, 48, 72h
 • Holter RR
 • USG Doppler tt. szyjnych i naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca przezklatkowe
 • BNP, NT-proBNP
 • albuminuria
 • UACR

w ramach ścieżki endokrynologicznej:

 • anty-TPO
 • anty-TSHr
 • anty-TG
 • biopsja cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych)

w ramach ścieżki pulmonologicznej

 • spirometria
 • spirometria z próbą rozkurczową

Dotychczas na tego typu badania mógł kierować tylko lekarz specjalista, co wydłużało znacząco kolejki (np. pacjent, który powinien mieć wykonane badanie USG Doppler był kierowany do poradni chirurgii naczyniowej). Dzięki poszerzeniu tego zakresu badań, możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na postawienie diagnozy i wdrożenie planu leczenia.

Dodatkowe świadczenia w POZ

Pacjent korzystający z opieki koordynowanej ma również możliwość skorzystania z dodatkowych wizyt, których celem jest edukacja i kształtowanie odpowiednich nawyków pomagających w procesie leczenia.

Działania te prowadzone są m.in. przez dietetyka, gdyż w każdej ze ścieżek prawidłowe odżywianie będzie jednym z kluczowym elementów planu leczenia.

Opieka koordynowana z perspektywy placówki medycznej

Czy warto wdrażać opiekę koordynowaną?

Warto z pewnością przygotować się do takiej zmiany, analizując wcześniej kilka istotnych aspektów:

 • czy uda się placówce nawiązać współpracę ze specjalistami?
 • czy w placówce będzie osoba odpowiednia do pełnienia funkcji koordynatora? (oraz czy takie dodatkowe działania nie wpłyną negatywnie na inne obszary np. funkcjonowanie rejestracji POZ)
 • jak duża grupa pacjentów w naszym POZ będzie kwalifikowała się do tej formy opieki?

Mając wgląd w aktualną sytuację placówki oraz obraz pacjentów korzystających ze świadczeń POZ, można z pewnością ocenić, czy taka zmiana będzie dla przychodni korzystna.

Skomentuj artykuł