Rejestracja medyczna w obliczu koronawirusa

Rejestracja medyczna w obliczu koronawirusa

Pandemia koronawirusa już mocno wpłynęła na funkcjonowanie placówek medycznych. Znaczące ograniczenia w realizowanych świadczeniach, wywiad z pacjentem przed wizytą lub rezygnacja z usług w placówce na rzecz tele- i videokonsultacji - to przykłady działań, które podejmują gabinety, przychodnie i szpitale. A jakich problemów z funkcjonowaniem rejestracji możemy się spodziewać?

Zmiany w funkcjonowaniu placówek medycznych

W chwili obecnej pacjenci powinni spodziewać się sporych ograniczeń w realizacji świadczeń medycznych. Ograniczenia te mogą dotyczyć m.in.:

 • możliwości realizacji wizyty wyłącznie w sytuacji gdy pacjent nie ma objawów infekcji (dotyczy to również pacjentów z przeziębieniem) a także nie jest podejrzany o zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
 • propozycji odbycia konsultacji telefonicznej lub video (np. Skype) w sytuacji, gdy nie ma bezwzględnej konieczności badania pacjenta
 • wystawiania e-recept i zwolnień lekarskich „na telefon”
 • ograniczenia obecności w placówce osób trzecich (przybycie do placówki bez osób towarzyszących)
 • możliwości przełożenia, wstrzymania świadczeń
 • wstrzymania lub znacznego ograniczenie odwiedzin w szpitalach

Ponadto pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinien TELEFONICZNIE przełożyć poradę w AOS na inny termin.

Covid a zmiany w rejestracji

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w najbliższym czasie placówki powinny ograniczyć wizyty pacjentów na rzecz teleporady. Zatem w rozmowie telefonicznej z rejestracją możemy spodziewać się propozycji odbycia wizyty „przez telefon”, nawet jeśli nie mamy objawów infekcji.

Jeśli pacjent wymaga badania i osobistej wizyty w placówce może spodziewać się przeprowadzenia przez rejestrację ankiet wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Znajdują się w niej pytania:

 • Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa?
 • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
 • Czy występują u Pana(i) objawy: gorączka powyżej 38 stopni C. / kaszel / uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza?

Pacjenci mogą również spodziewać się zmian w godzinach pracy rejestracji, ze względu na ograniczenie dostępności świadczeń.

Trudności w organizacji pracy Rejestracji

Wytyczne GISu dot. organizacji pracy placówki w tym rejestracji stanowią ogromne wyzwanie dla placówek POZ i AOS. W chwili obecnej rejestracja powinna być tak zorganizowana, aby pacjent przebywał w odległości minimum 1m a najlepiej 2 m od pracownika przychodni.

Jeśli pacjent przebywający w placówce ma podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 placówka powinna po jego wyjściu wyłączyć z użytku pomieszczenie, w którym przebywał a także umyć i zdezynfekować w tym miejscu meble i sprzęt, drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia, w tym wszelkie elementy, których mógł dotykać pacjent.
 
Następie należy ustalić, czy personel miał bliski kontakt z pacjentem, czy był odpowiednio zabezpieczony. Osoby bez takiego zabezpieczenia powinny zostać odsunięte od świadczenia pracy do czasu uzyskania wyników badań pacjenta. To ogromny problem, biorąc pod uwagę, iż już na ten moment brakuje pielęgniarek i lekarzy.

MedycznaRejestracja.pl w obliczu koronawirusa

Dobrym rozwiązaniem jest w tej sytuacji rozdzielenie rejestracji telefonicznej od obsługi pacjentów na miejscu, w placówce. Takie rozwiązanie daje większe poczucie bezpieczeństwa i gwarancję, że w sytuacji gdy w placówce pojawi się pacjent z podejrzeniem lub zakażony koronawirusem, nie stracimy ciągłości obsługi pacjentów.

Obsługa telefoniczna staje się priorytetem w sytuacji ograniczania bezpośredniego kontaktu i wizyt pacjentów. Nie wszystkie placówki są jednak gotowe na takie przeorganizowanie pracy placówki, by rejestratorki nie były narażone na kontakt bezpośredni z pacjentem i tu z pomocą może przyjść firma zewnętrzna jak MedycznaRejestracja.

Ze względu na pilne potrzeby uruchamiania dodatkowych działań, MedycznaRejestracja uruchomiła do końca kwietnia bieżącego roku możliwość włączenia usługi dla nowych placówek – bez opłaty aktywacyjnej. Oznacza to, że w trybie pilnym można zlecić firmie zewnętrznej obsługę telefoniczną pacjentów, ponosząc koszty wynikające wyłącznie z czasu pracy stanowisk (najczęściej niższe od kosztów zatrudnienia personelu na miejscu).

Sprawdzimy Twoją rejestrację BEZPŁATNIE
Zostaw nam kontakt do siebie, a już niedługo się odezwiemy!

  Skomentuj artykuł