Czy obsługa Medycznej Rejestracji będzie znała placówkę równie dobrze, jak jej personel?

Już od etapu wdrożeniowego skupiamy się przede wszystkim na poznaniu placówki, jej personelu i zakresu świadczonych usług. Analiza materiałów i informacji przekazanych przez naszego partnera oraz rozbudowane szkolenia personelu rejestracji mają na celu jak najlepsze przygotowanie do obsługi pacjenta. Dodatkowo możemy przeprowadzić szkolenia na terenie placówki lub szkolenia online z udziałem personelu pracującego stacjonarnie.

Działania te pozwalają nam na dobre poznanie lekarzy, zakresu świadczeń i zasad obowiązujących w zapisach pacjentów.

Postępujemy zawsze zgodnie z wytycznymi placówki, dostosowując sposób obsługi do jej potrzeb. Dzięki temu doskonale czujemy się w obsłudze tzw. trudnych tematów, gdzie skomplikowane reguły obsługi, nietypowy zakres świadczeń lub zarządzanie wieloma kalendarzami / programami, wymagają rozbudowanych szkoleń i dłuższego czasu przygotowania.

Wartością dodaną dla lekarzy i osób zarządzających placówką jest brak konieczności ponownych szkoleń, wynikających ze zmian personalnych w rejestracji. Jednorazowe przygotowanie personelu Medycznej Rejestracji, daje gwarancje stabilnej obsługi pacjenta.