Czy można skorzystać z okresu próbnego?

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, aby lekarze mogli testować usługę bez zobowiązań.