Skierowanie NFZ - wszystko co rejestratorka powinna o nim wiedzieć

Skierowanie NFZ - wszystko co rejestratorka powinna o nim wiedzieć

Skierowanie NFZ – jakie są jego rodzaje? Kiedy pacjent musi posiadać skierowanie, a kiedy należy zapisać go do lekarza bez takiego dokumentu? Jak zapisać na wizytę pacjenta ze skierowaniem NFZ? Na te inne pytania odpowiadamy w artykule.

Skierowanie NFZ – jakie są rodzaje?

Skierowanie jest dyspozycją lekarza odnośnie dalszego leczenia pacjenta. Kieruje ona pacjenta na:

 • badania diagnostyczne,
 • pojedynczą konsultację do innego lekarza specjalisty,
 • leczenie szpitalne,
 • leczenie uzdrowiskowe,
 • rehabilitację leczniczą,
 • przewlekłą opiekę (w przypadku chorych przewlekle).

Skierowania na powyższe świadczenia (poza leczeniem szpitalnym) mogą wystawiać wyłącznie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego przyjmujący w ramach kontraktu.

W przypadku świadczeń ambulatoryjnych natomiast, które są diagnostycznie kosztochłonne (ASDK), uprawnienia lekarzy POZ ograniczone są jedynie do kierowania na badania endoskopowe układu pokarmowego. Pozostałe badania z tego zakresu (np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny) wymagają skierowania od lekarza, który przyjmuje w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Jeśli pacjent nie posiada odpowiedniego skierowania, jest zobowiązany do zapłaty za świadczenie, chyba że zostało udzielone w stanie nagłym.

Na podstawie jednego skierowania pacjent ma prawo zarejestrować się wyłącznie w jednej placówce w tym zakresie. Jeżeli wymagana jest więcej niż jedna wizyta specjalistyczna z jednej przyczyny, skierowania należy wymagać od pacjenta tylko przy pierwszym zgłoszeniu.

Uwaga! Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego czy oddziału ratunkowego. Jeśli znajduje się w niej informacja o konieczności kontynuacji leczenia, pacjent powinien otrzymać na takie leczenie skierowanie od lekarza prowadzącego.

Kiedy skierowanie NFZ nie jest wymagane?

Do następujących lekarzy specjalistów nie jest wymagane skierowanie NFZ:

 • ginekologa,
 • położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dentysty.

Skierowanie NFZ nie jest także wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. W takich sytuacjach pacjent ma prawo przedstawić także dowód ubezpieczenia zdrowotnego w późniejszym terminie. Skierowania nie muszą ponadto przedstawiać następujące osoby, jeśli chcą skorzystać z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • chorzy na gruźlicę lub zakażeni wirusem HIV,
 • uzależnieni od alkoholu i innych środków odurzających (w zakresie leczenia odwykowego),
 • niewidome ofiary cywilne działań wojennych, inwalidzi wojenny, kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • żołnierze lub pracownicy uprawnieni w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami Polski,
 • posiadające orzeczenie o zaawansowanym stopniu niepełnosprawności,
 • w zakresie badań w kierunku dawstwa narządów.

Czas oczekiwania na realizację skierowania NFZ

Pacjenci powinni być wpisywani na listę oczekujących na realizację danego świadczenia, na podstawie stanu zdrowia, który określa na skierowaniu lekarz. I tak kolejno:

 • stan nagły – uprawnia do niezwłocznego skorzystania ze świadczenia,
 • stan pilny (potocznie „skierowanie na cito”) – taki dopisek wskazuje, że stan zdrowia pacjenta może się szybko pogorszyć, bądź bez niezwłocznej realizacji świadczenia, szanse na odzyskanie zdrowia znacznie maleją, zatem takie skierowanie powinno być realizowane zaraz po skierowaniach z dopiskiem „stan nagły”,
 • stan stabilny – skierowanie powinno być rozpatrzone po stanach nagłych i pilnych.

Ważne! Powyższa klasyfikacja nie obejmuje pacjentów onkologicznych, którzy posiadają tzw. zieloną kartę onkologiczną (DILO). Lista oczekujących nie obejmuje również kobiet ciężarnych.

Jak długo jest ważne skierowanie NFZ?

Skierowanie NFZ jest ważne tak długo, jak występują przesłanki wskazujące na konieczność przeprowadzenia diagnostyki lub leczenia. Skierowanie zachowuje ważność do momentu realizacji świadczenia. Po objęciu danego pacjenta opieką przez poradnię, skierowanie jest ważne tak długo, jak długo trwa problem będący przyczyną wydania danego skierowania. Ponadto:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne przez 18 miesięcy od daty wystawienia,
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą traci swoją ważność w sytuacji, gdy nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia w odpowiedniej placówce rehabilitacji,
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego traci ważność po upływie 14 dni od daty wystawienia.

Jak zapisać pacjenta ze skierowaniem NFZ?

Pacjent może zapisać się na realizację świadczenia ze skierowania zarówno telefonicznie (podając kod e-skierowania i PESEL) lub osobiście w rejestracji (również podając PESEL oraz kod ze skierowania). Pacjent jest administratorem swoich danych osobowych, zatem może podać swój numer PESEL w dowolny sposób, np.:

 • słownie,
 • w postaci dokumentu z widocznym numerem,
 • zapisać numer PESEL na kartce (należy ją zwrócić pacjentowi lub zniszczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru).

Konieczne jest także weryfikowanie uprawnień pacjentów do korzystania ze świadczeń, które są finansowane ze środków publicznych (eWUŚ).

Chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązania sprawdzą się w Twojej placówce?
Zostaw nam swoje dane, a w ciągu 24h skontaktujemy się z Tobą!

  Skomentuj artykuł