E- zwolnienie – lekarzu, co musisz o nim wiedzieć?

E- zwolnienie – lekarzu, co musisz o nim wiedzieć?

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze oraz asystenci medyczni wystawiają zwolnienie wyłącznie elektronicznie. Poznaj szczegółowe informacje dotyczące e-zwolnienia.

Od 1 grudnia 2018 r. – zgodnie z podanymi informacjami na rządowym serwisie pacjent.gov.pl – lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze specjaliści, lekarze w szpitalu, stomatolodzy, psychiatrzy oraz upoważnieni asystenci medyczni mogą usprawiedliwiać nieobecność pracownika w pracy, wystawiając e-zwolnienie (w skrócie: e-ZLA). W większości przypadków zwolnienie nie może obejmować okresu dłuższego niż 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność do pracy spowodowana zajściem w ciążę lub zachorowanie na gruźlicę. W tych dwóch przypadkach L4 może wynosić nawet 270 dni.

Zwolnienie lekarskie przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę oraz pracownikom, którzy opłacają dobrowolnie ubezpieczenie chorobowe (np. przy umowie zlecenie).

Czym jest e-zwolnienie?

E-zwolnienie jest narzędziem, pomagającym lekarzowi w procesie orzekania o czasowej niezdolności chorego pracownika do pracy. Lekarz podczas konsultacji stacjonarnej lub teleporady musi zalogować się na stronie ZUS-u i wypełnić orzeczenie. Uzyskuje on pełny dostęp do danych pacjenta. Na samym końcu lekarz musi złożyć podpis elektronicznie. Cała procedura trwa zdecydowanie krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia.

Po wystawieniu e-zwolnienie zostaje automatycznie przesłane na profil Platformy Usług Elektronicznych płatnika składek i do systemu ZUS. Pracodawca zobaczy je na swoim profilu PUE ZUS. Ogromną zaletą e-ZLA jest między innymi to, że osoba zatrudniająca otrzymuje je praktycznie od razu. Pacjent nie musi wręczać zwolnienia osobiście w ciągu 7 dni od jego otrzymania, co jest dużym ułatwieniem – zwłaszcza w kontekście teleporad.

Co istotne, lekarz może wystawić e-zwolnienie na smartfonie, nie potrzebuje do tego komputera. To rozwiązanie idealnie sprawdzi się podczas wizyt domowych u pacjenta. Pracownik może także poprosić o wydruk zwolnienia. Papierowe L4 powinno być opatrzone podpisem i pieczątką lekarza.

Gdy w zwolnieniu elektronicznym pojawi się błąd – lekarz w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego ustalenia albo otrzymania o nim informacji, musi unieważnić wystawione zaświadczenie.

Bezpłatny certyfikat z ZUS do podpisywania e-ZLA

Bezpłatny certyfikat z ZUS jest dodatkowym rozwiązaniem dla lekarzy, którzy wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie. Jest on ważny przez 5 lat. Lekarz może podpisywać certyfikatem ZUS nie tylko e-zwolnienie, ale również kilka innych dokumentów: ZUS FZLA (wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich), AZLA (anulowanie zwolnienia), UZLA (unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do wypełniania w razie braku możliwości wystawienia elektronicznego) oraz ZUS PR-4 (wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS). Certyfikat należy pobrać z portalu PUE ZUS. Robi się tylko raz. Można go zachować w komputerze lub przenieść na nośnik zewnętrzny (np. pendrive). O bezpłatne certyfikaty z ZUS do podpisywania e-ZLA mogą wnioskować także asystenci medyczni.

E-zwolnienia a kody

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwolnienia lekarskie różnią się kodem przypisanym do określonego powodu niezdolności do pracy/choroby. Wyróżniamy:

  1. Kod A – oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą.
  2. Kod B – oznacza niezdolność do pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego w ciąży.
  3. Kod C – oznacza niezdolność do pracy, spowodowaną nadużyciem alkoholu.
  4. Kod D – oznacza niezdolność do pracy, spowodowaną gruźlicą.
  5. Kod E – oznacza niezdolność do pracy na skutek choroby zakaźnej.

Pracodawca nie widzi na e-zwolnieniu numeru statystycznego choroby. Prywatność pracownika jest w pełni chroniona.

Brak połączenia internetowego – i co dalej?

Gdy lekarz nie ma możliwości wystawienia e-zwolnienia, np. przez problemy z systemem, zostanie wystawione zaświadczenie alternatywne. W przypadku braku połączenia internetowego – lekarz może wykorzystać widniejące w systemie teleinformatycznym formularze, które mają postać zaświadczenia lekarskiego.

Skomentuj artykuł