E-skierowanie - Cyfrowa rewolucja ochrony zdrowia

E-skierowanie - Cyfrowa rewolucja ochrony zdrowia

Czy wprowadzenie e-skierowania wpłynęło na funkcjonowanie placówek medycznych? Jaką wiedzę na ten temat powinien posiadać pracownik rejestracji?

Co to jest e-skierowanie?

E-skierowanie jest dokumentem elektronicznym, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzenie całego procesu skierowania na leczenie poprzez drogę cyfrową. E-skierowanie podobnie jak skierowanie w formie papierowej określa rodzaj świadczenia bądź podmiotu medycznego, do którego ma się udać pacjent (np. poradnia chirurgiczna).

Taki dokument może wystawić lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny. Pacjent otrzymuje je e-mailem, SMS-em lub w formie wydruku informacyjnego.

Na czym polega e-skierowanie?

E-skierowanie można uzyskać podczas wizyty u lekarza, który wystawia je w odpowiednim systemie. Następnie system e-zdrowie (P1) po weryfikacji generuje dane dostępowe (kod i klucz). Każde skierowanie posiada własny, czterocyfrowy kod. Po otrzymaniu tego kodu, pacjent może rejestrować się już na dane świadczenie medyczne.

W celu realizacji e-Skierowania pacjent przekazuje dane dostępowe podając czterocyfrowy kod dostępu + swój numer PESEL. E-skierowania nie trzeba drukować. Osoba, która nie posiada numeru PESEL może przekazać wydruk informacyjny.

Od stycznia 2021 r. wszystkie skierowania mają być wystawianie w postaci elektronicznej. W niektórych przypadkach e-skierowanie może być wystawione w wersji papierowej – między innymi wtedy gdy lekarz, pielęgniarka bądź położna nie mają dostępu do systemu e-zdrowie (P1) bądź pacjent nie ma ustalonej tożsamości lub pochodzi z innego państwa członkowskiego i chwilowo korzysta ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Na podstawie e-skierowania można zapisać się tylko do jednej placówki medycznej. Jeśli po rejestracji pacjent będzie chciał się zarejestrować do innego podmiotu medycznego musi wycofać e-skierowanie w poprzednie wybranym miejscu.

Chciałbyś usprawnić proces rejestracji w swojej placówce?
Dowiedz się jak uzyskać wsparcie w obsłudze telefonicznej pacjentów

  Jak długo jest ważne e-skierowanie?

  E-skierowanie jest ważne tak długo, jak trwa problem ze zdrowiem. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły:
  • e-skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne – ważne 30 dni od momentu wystawienia
  • e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe – weryfikowane co 18 miesięcy od momentu wystawienia
  • e-skierowanie do szpitala psychiatrycznego – ważne 14 dni od momentu wystawienia

  Jak sprawdzić e-skierowanie dziecka?

  E-skierowanie dla dziecka do 18. roku będzie widoczne na IKP rodzica lub w aplikacji mojeIKP. Dziecko powyżej 16. r.ż. ma dostęp do swojego IKP, jednak nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących swojego leczenia. W sytuacji kiedy dziecko kończy 18 lat IKP dziecka staje się automatycznie IKP dorosłego.

  E-skierowania znacznie upraszczają proces rejestracji na poszczególne świadczenia medyczne. Nie można ich zgubić – w każdej chwili można je zweryfikować na internetowym koncie pacjenta.

  Dzięki e-skierowaniom nie ma już obowiązku dostarczania oryginału skierowania w ciągu 14 dni roboczych do placówki medycznej – wystarczy, że pacjent zarejestruje się telefonicznie. To duża oszczędność czasu i mniejsze obciążenie dla systemu.

  Dodatkowo e-skierowanie pozwala na rejestrację tylko w jednym podmiocie medycznym, co znacznie skraca kolejki do specjalistów i na zabiegi. Znika także problem nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu przez lekarza.

  Pacjent ma także możliwość wglądu do swoich poprzednich e-skierowań w IKP i w aplikacji mojeIKP (jeśli ją pobrał). Bez wątpienia e-skierowania, podobnie jak e-recepty i e-zwolnienia stały się jednym z podstawowych narzędzi elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, które znacznie usprawniają proces przeprowadzenia całego procesu skierowania na leczenie.

  Skomentuj artykuł