Specjalizacje lekarskie - lista, opisy (ściąga dla poczatkujących Rejestratorek)

Specjalizacje lekarskie - lista, opisy (ściąga dla poczatkujących Rejestratorek)

Znajomość specjalizacji lekarskich to podstawa w pracy na stanowisku rejestratorki medycznej. Jeśli przygotowujesz się do pracy lub chcesz zweryfikować swoją wiedzę w tym obszarze, koniecznie skorzystaj z naszej "ściągi".

Lista specjalizacji lekarskich od A do Z

ANESTEZJOLOG – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Do jego obowiązków należy przede wszystkim: znieczulenie pacjenta podczas operacji, intensywna terapia, resuscytacja powszechnie nazywana reanimacją oraz leczenie bólu.

ALERGOLOG – specjalista zajmujący się alergią, czyli nieprawidłowymi reakcjami immunologicznymi oraz reakcjami nadwrażliwości na niektóre czynniki, np. drobnoustroje, czynniki zewnętrzne, składniki pokarmowe.

ANDROLOG – specjalista zajmujący się budową i funkcją męskich narządów płciowych, schorzeniami tych narządów i ich diagnozą i leczeniem, a także oceną zdolności do rozmnażania i jej zaburzeniami.

ANGIOLOG – specjalista zajmujący się układem naczyniowym i limfatycznym.

AUDIOLOG – specjalista zajmujący się fizjologią słyszenia oraz rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń występujących w obrębie narządu słuchu.

BALNEOLOG – specjalista w zakresie balneologii, czyli nauki zajmującej się powstawaniem uzdrowisk oraz badaniem właściwości leczniczych i zastosowaniem terapeutycznym miejscowych zasobów naturalnych (źródeł leczniczych, wód mineralnych), osadów (borowin) oraz wyziewów (gazów, np. siarkowodoru, dwutlenku węgla) w lecznictwie uzdrowiskowym.

CHIRURG – specjalista zajmujący się diagnostyką i operacyjnym leczeniem chorób i zaburzeń rozwojowych.

CHIRURG DZIECIĘCY – specjalista chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem schorzeń występujących w wieku dziecięcym oraz usuwaniem wad wrodzonych u noworodków i niemowląt.

CHIRURG NACZYNIOWY – specjalista zajmujący się leczeniem wrodzonych i nabytych chorób naczyń krwionośnych i chłonnych

CHIRURG ONKOLOGICZNA – specjalista chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem nowotworów

CHIRURG PLASTYCZNY – specjalista chirurgii zajmujący się usuwaniem wrodzonych i nabytych (rzeczywistych i odczuwalnych) defektów ciała, również poprzez zastosowanie materiałów zastępczych i protez oraz wytwarzanie narządów zastępczych

CHIRURG SZCZĘKOWO-TWARZOWY – specjalista zajmujący się operacyjnym leczeniem schorzeń dotyczących twarzy oraz narządu żucia

CHIRURG TRANSPLANTACYJNY – specjalista zajmujący się przeszczepianiem tkanek i narządów (w całości lub w części) oraz operacjami chirurgicznymi u chorych przed i po przeszczepieniu narządu

CHIRURG URAZOWY – patrz TRAUMATOLOG

CYTOLOG – specjalista zajmujący się cytologią, czyli nauką o budowie, funkcji, rozwoju i rozmnażaniu się komórek

DIABETOLOG – specjalista zajmujący się diagnostyką, leczeniem i zabobieganiem cukrzycy

DERMATOLOG – specjalista zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób skóry, włosów i paznokci

EMBRIOLOG – specjalista zajmujący się badaniem rozwoju zarodkowego i budową organizmu człowieka od zapłodnienia komórki jajowej aż do pełnego rozwinięcia zawiązków wszystkich narządów i narodzenia

ENDOKRYNOLOG – specjalista zajmujący się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzeniami wydzielania hormonów) np. tarczycy, przysadki mózgowej, nadnerczy

EPIDEMIOLOG – specjalista zajmujący się nauką o częstości występowania i szerzeniu się chorób oraz stanów patologicznych w zbiorowiskach ludzkich, oraz o sposobach zapobiegania i zwalczania tych chorób

FARMAKOLOG – specjalista zajmujący się nauką o lekach. Bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie, mechanizmy ich działania, wskazania dotyczące stosowania, dawkowania leków oraz wzajemne oddziaływania pomiędzy różnymi lekami

FLEBOLOG – specjalista chorób żył (np. żylaków)

FONIATRA – specjalista zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu oraz leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu

GASTROENTEROLOG – specjalista, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, a także wątroby i dróg żółciowych

GENETYK –specjalista zajmujący się nauką o genach i ich dziedziczeniu oraz o mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i chorobę

GERIATRA lekarz zajmujący się chorobami, ich leczeniem oraz inwalidztwem występującym w wieku podeszłym, tj. po 65 roku życia

GINEKOLOG – specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń kobiecego układu płciowego

GINEKOLOG DZIECIĘCY – specjalista od chorób żeńskich narządów płciowych występujących w wieku dziecięcym

HEMATOLOGIA – specjalista zajmujący się fizjologią i patologią krwi i układu krwiotwórczego

HEPATOLOG specjalista zajmujący się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka i dróg żółciowych

IMMUNOLOG – specjalista zajmujący się odpornością organizmu, badaniem reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen lub inne obce organizmowi substancje i ciała (np. toksyny)

INTERNISTA specjalista chorób wewnętrznych zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób narządów wewnętrznych

KARDIOLOG – zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem i leczeniem wrodzonych i nabytych chorób serca i układu krążenia

KARDIOCHIRURG – specjalista zajmujący się wykonywaniem operacji na sercu i naczyniach krwionośnych, leczeniem choroby wieńcowej i wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego

KARDIOCHIRURG DZIECIĘCY – specjalista zajmujący się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym

LEKARZ RODZINNY – świadczy podstawową opiekę zdrowotną bez względu na wiek, płeć i rodzaj schorzenia swoich pacjentów

W Twojej rejestracji brakuje rąk do pracy?
Umów bezpłatną konsultację i zyskaj wsparcie w obsłudze pacjentów

  MIKROBIOLOG – specjalista zajmujący się nauką o mikroorganizmach, czyli drobnoustrojach. Mikrobiologia dzieli się na bakteriologię lekarską (nauka o bakteriach), wirusologię lekarską (nauka o wirusach), mikologię lekarską (nauka o grzybach) i protozoologię lekarską (nauka o pasożytach)

  NEFROLOG – specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nerek, a także zajmujący się dializoterapią

  NEONATOLOG – lekarz zajmujący się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym

  NEUROLOG – specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu nerwowego zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego

  NEUROCHIRURG – specjalista zajmujący się chirurgicznym leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

  OKULISTA – lekarz zajmujący się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób oczu

  ONKOLOG – specjalista zajmujący się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania i rozwoju, oraz rozpoznawaniem, leczeniem chorób nowotworowych

  ORTODONTA – zajmuje się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu, oraz wad szczękowotwarzowych u dzieci, młodzieży i dorosłych m. in. poprzez korekcje ustawienia zębów przez nakładanie na zęby aparatów stałych lub ruchomych

  ORTOPEDA – specjalista zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń, urazów i nieprawidłowości układu kostno-stawowego (narządów ruchu)

  OTORYNOLARYNGOLOGIA – specjalista zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób nosa, gardła oraz uszu

  PATOMORFOLOG- bada zmiany strukturalne i czynnościowe tkanek i narządów powodujące chorobę lub wywołane przez nią. Zajmuje się też wykonywaniem i analizą sekcji zwłok oraz oceną mikroskopową pobranych wycinków tkanek i narządów (ocena histopatologiczna)

  PEDIATRA – lekarz zajmujący się zapobieganiem i leczeniem chorób dzieci i młodzieży

  POŁOŻNIK – specjalista zajmujący się prawidłowym i nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu i połogu

  PROKTOLOG – specjalista zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób odbytnicy i odbytu (np. żylaków odbytu)

  PSYCHIATRA – zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i profilaktyką zaburzeń psychicznych

  PULMONOLOG – specjalista zajmujący się diagnostyką, zapobieganiem oraz leczeniem chorób płuc i opłucnej

  RADIOLOG – specjalista zajmujący się obrazowaniem tkanek i narządów ciała ludzkiego głównie przy użyciu promieniowania (rtg, tomografia komputerowa) i ultradźwięków (ultrasonografia, USG)

  REUMATOLOG – specjalista zajmujący się klasyfikacją, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych (metabolicznych, zapalnych, zwyrodnieniowych)

  SEKSUOLOG – specjalista zajmujący się życiem płciowym człowieka, zaburzeniami czynności płciowych oraz metodami ich leczenia

  SPECJALISTA CHORÓB ZAKAŹNYCH – zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób wywołanych przez drobnoustroje, np. bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, pierwotniaki itd.

  SPECJALISTA MEDYCYNY PALIATYWNEJ – zajmuje się łagodzeniem objawów chorobowych (ale nie leczeniem) szczególnie chorób nowotworowych

  SPECJALISTA MEDYCYNY PRACY – jego zadaniem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych

  SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ – wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk lekarskich i nauk przyrodniczych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości; wiąże nauki medyczne z naukami prawnymi

  STOMATOLOG – specjalista zajmujący się leczeniem chorób zębów, dziąseł oraz kości, stawów i błony śluzowej jamy ustnej

  TOKSYKOLOG – lekarz, który zajmuje się nauką o substancjach wywierających szkodliwy wpływ na organizm człowieka
  TORAKOCHIRURGIA – specjalista zajmujący się chirurgicznym leczeniem schorzeń klatki piersiowej i narządów w niej zawartych (szczególnie płuc)

  TRANSFUZJOLOG – specjalista zajmujący się nauką o przetaczaniu krwi, jej przetworów i płynów krwiozastępczych

  TRANSPLANTOLOG – specjalista zajmujący się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów

  TRAUMATOLOG chirurg zajmujący się leczeniem urazów i ich następstw

  UROLOG – specjalista zajmujący się schorzeniami narządów moczowych oraz męskich narządów płciowych

  WENEROLOG – specjalista zajmujący się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób wenerycznych, tj. chorób przenoszonych drogą płciową

  Skomentuj artykuł