Rejestracja telefoniczna pacjentów poza placówką - 10 korzyści outsourcingu!

Rejestracja telefoniczna pacjentów poza placówką - 10 korzyści outsourcingu!

Czy zastanawiacie się Państwo nad idealnymi rozwiązaniami dla rejestracji telefonicznej? Jeśli problemem jest niska skuteczność odbieranych połączeń, brak wykwalifikowanego personelu lub narzędzi do profesjonalnej obsługi pacjentów - rozwiązaniem może być outsourcing!

10 korzyści z profesjonalnego outsourcingu:

 1. Możliwość obsługi przez profesjonalny zespół rejestracji (osoby z wykształceniem medycznym lub z doświadczeniem w obsłudze pacjenta)
 2. Brak kosztów związanych z infrastrukturą techniczną (w tym kosztów stanowisk call center, centrali – stacjonarnej lub wirtualnej, rejestratora połączeń itp.)
 3. Niższy koszt usługi (więcej tutaj)
 4. Szeroka dostępność godzinowa rejestracji telefonicznej (również w godzinach wieczornych / w weekendy)
 5. Brak konieczności rekrutacji pracowników (częsty problem placówek, związany również z czasochłonnym wdrożeniem nowego pracownika do obsługi)
 6. Brak nagłych niespodziewanych absencji pracownika (w przypadku rejestracji zewnętrznej obsługa zapewniona jest zawsze – odchodzi problem nagłych zwolnień lekarskich, urlopów)
 7. Bezpieczeństwo danych – praca rejestracji zgodnie z przepisami RODO, troska o bezpieczeństwo przetwarzanych danych – pozostają po stronie Rejestracji (niekiedy dostosowanie warunków obsługi pacjenta w placówce do obowiązujących przepisów związane byłoby z dodatkowym kosztem oraz koniecznością wdrażania dodatkowych szkoleń)
 8. Kompleksowa obsługa (dla małych podmiotów – również narzędzie do rejestracji online w ramach obsługi – bez konieczności zakupu innego oprogramowania)
 9. Opiekun klienta (kierownik projektu) – w prywatnych gabinetach rzadko zatrudniony jest kierownik rejestracji, a w obsłudze zewnętrznej stanowisko takie pozwala na koordynowanie wszelkimi sprawami (aktualizacje, zmiany, wdrożenia, monitoring jakości).
 10. Możliwość elastycznego wprowadzania zmian (np. zwiększania liczby stanowisk do obsługi, zmiany godzin dostępności rejestracji), czyli podążanie za potrzebami pacjentów z natychmiastowym wdrożeniem zmian, co w przypadku rejestracji „na miejscu” jest bardzo trudne lub niemożliwe do realizacji.
Sprawdzimy Twoją rejestrację BEZPŁATNIE
Zostaw nam kontakt do siebie, a już niedługo się odezwiemy!

  Skomentuj artykuł